blog
slownik-marki-osobistej
Słownik Marki Osobistej*

A

Analiza konkurencji – analiza innych marek, które oferują ten sam produkt lub tą samą usługę, co Ty.

Analiza odbiorców – badanie i znajdowanie ludzi, na których Twoja marka oddziałuje i którzy są nią zainteresowani.

Analiza rynku – badanie i odkrywanie trendów rynkowych.

Analiza sytuacji – określa, na jakim etapie życia się znajdujesz, a także Twoje krótko i długoterminowe cele.

Artykuły z notą o autorze – artykuły pisane w celu wypromowania osobistej marki za pośrednictwem różnorakich mediów.

Atrakcyjność rynkowa  – to, co decyduje o Twojej atrakcyjności dla odbiorców.

Autentyczność – ukazuje, kim jesteś i co możesz zaoferować.

 

B

Blog – internetowy dziennik z wpisami uporządkowanymi chronologicznie.

Blogosfera – ogół blogów w internecie.

Blogowy savoir-vivre – zasady porozumiewania się z innymi blogerami.

Branding – tworzenie wizerunku produktu, usługi, organizacji lub osoby, który przystaje do punktu widzenia, zachowania i percepcji grupy docelowej.

Budowanie marki pracodawcy – zapewnienie potencjalnym kandydatom, pracownikom i innym interesantom określonego doświadczenia, żeby wzmocnić pozytywny odbiór marki.

Budżet – wypunktowana lista przychodów i rozchodów opatrzonych opisem, wartością transakcji i datą.

 

C

Czytnik kanałów – narzędzie, które umożliwia subskrybowanie bloga i czytanie kolejnych wpisów.

 

D

Deklaracja misji – deklaracja osobistej wartości (co masz do zaoferowania) oraz wypowiedź o tym, w jaki sposób odbiorca skorzysta, wybierając Twoją markę.

Deklaracja osobistej wartości – to, co sobą przedstawiasz.

Deklaracja wartości marki – pojedyncze zdanie, które opisuje Twoje umiejętności, talenty oraz Twoją grupę docelową.

Deklaracja wartości – to, w co wierzysz lub to, co daje Twojej marce sens istnienia.

Deklaracja wizji – określa, czym Twoja marka się stanie, jeśli włożysz w jej rozwój odpowiednią pracę.

G

Grupa docelowa– ludzie, dla których Twoja marka może mieć wartość.

 

M

Marka firmowa – marka, którą spółka firmuje swój produkt lub usługę.

Marka internetowa – wizerunek Twojej marki w internecie.

Marka produktu – marka wiążąca namacalny przedmiot z firmą.

Marketing szeptany – podejście marketingowe polegające na tworzeniu szumu o marce, tak, aby inni ludzie o niej mówili, a sama wyrobiła sobie reputację.

Marketing – umożliwienie transakcji między sprzedawcą a nabywcą przy użyciu promocji, reklamy, PR-u, marketingu bezpośredniego i innych metod komunikowania się z rynkiem docelowym.

Media społecznościowe – treść, którą współtworzą całe społeczności internetowe.

Mentor – pomocna osoba, poświęcająca swój czas, by pomóc komuś innemu w osiągnięciu osobistych  lub zawodowych celów.

Model ośmiornicy-interakcje marki – diagram, w którym głowa ośmiornicy oznacza Ciebie, a każda jej macka dziedzinę, która wpływa na markę lub na którą marka ma wpływ.

O

Odbiorcy – ich liczebność jest miarą sukcesu marki; ci, z którymi nawiązujesz kontakt i komunikujesz się.

Odkrycie marki – określenie postaci marki i opracowanie planu rozwinięcia jej wartości.

Oferta osobistej wartości – to, co Twoja marka reprezentuje – m.in. Twój wygląd, osobowość i umiejętności.

Orędownicy – aktywne jednostki, które promują przekaz firmy bądź osoby wśród innych ludzi.

Osobista analiza SWOT – umożliwia dostrzeżenie mocnych i słabych stron, odkrycie szans i neutralizację zagrożeń.

Osobista marka internetowa – wirtualna reprezentacja Twojej osoby w internecie.

Osobisty komunikat prasowy – dokument lub strona internetowa, która przedstawia życiorys, linki, multimedia i funkcje współdzielenia.

Osobisty zestaw prasowy – kompilacja elementów wyrażających markę, np. omówienie jakiegoś przeżycia, biogram, referencje, można go zaprezentować mediom lub zdobyć za jego pomocą zaproszenie do publicznego wystąpienia.

Osobowość – Twoja dyspozycja umożliwiająca komunikowanie się z różnymi ludźmi, w tym rówieśnikami i kolegami.

 

P

Percepcja – szybka, intuicyjna, oparta na bodźcach ocena sytuacji służąca za podstawę podejmowania decyzji.

Personal branding – proces, w ramach którego przedsiębiorcy i inni ludzie wyróżniają się z tłumu, określając i wyrażając ofertę swojej wartości zawodowej lub osobistej – prezentowanej następnie w różnych mediach w postaci spójnego komunikatu i wizerunku, by osiągnąć konkretny cel.

Piramida społeczności sieci – diagram wartości poszczególnych kontaktów z ludźmi, nawiązywanych w toku samorealizacji zawodowej oraz relacji między nimi.

Plan działania – plan, który składa się z listy zadań opisanych nazwą, harmonogramem realizacji i kosztem.

Plan marketingowy – uwzględniający cztery elementy marketingu plan strategiczny, którego zadaniem jest umożliwienie Ci dotarcia do grupy docelowej.

Plan osobistego marketingu – strategia wykorzystywania planów osobistego rozwoju do osiągnięcia wybranych celów zawodowych.

Plan rozwoju marki osobistej – strategiczne ramy określające sposób prezentowania marki światu.

Pokolenie X – grupa demograficzna urodzona mniej więcej w latach 1965-1981. Jej przedstawiciele sceptycznie podchodzą do wszelkich instytucji i nastawiają się na zrównoważenie życia prywatnego z zawodowym.

Pokolenie Y – grupa demograficzna urodzona mniej więcej w latach 1982-2011. Jej przedstawiciele cenią sobie autentyczność i autoeksprjesję. Posługują się techniką bardzo sprawnie, mają poważne wymagania wobec swojej pracy i są zdecydowani znaleźć jakąś wartość w swoim życiu.

Przedsiębiorczość – skłonność do założenia własnej działalności gospodarczej i liczenie się z ryzykiem, ale też świadomość ewentualnych korzyści.

Public relation (PR) – utrzymywanie relacji z mediami w celu promowania i ochrony marki.

Reklama – odpłatne przekazywanie odbiorcom komunikatu za pośrednictwem medium, takiego jak telewizja lub radio.

Reputacja – obdarzenie zaufaniem.

Rynek docelowy – grupa jednostek o podobnych cechach.

 

S

Samodzielny PR – samodzielne prowadzenie działań PR-owych w swoim imieniu, bycie własnym rzecznikiem.

Sieci geo-społecznościowe – serwisy wykorzystujące aplikacje w telefonach komórkowych do uzyskiwania geograficznego położenia użytkowników.

Strefa wpływów – wyobrażony obszar, obejmujący Ciebie wraz z osobami, które udzielają wsparcia Tobie samemu i Twojej osobistej marce.

 

U

Uczciwość – prezentowanie się w sposób autentyczny.

 

W

Wiarygodność – miara Twojego rozeznania w wybranej dziedzinie lub fachu.

Wideożyciorys – krótkie nagranie (trwające nie dłużej niż trzy minuty), w którym kandydat na stanowisko opisuje pokrótce swoje referencje i zalety.

Wygląd – suma wrażeń wywołanych ubiorem, zachowaniem i mową ciała.

Wyróżnialność – wyróżnia się jednostki spośród innych za sprawą jakiejś wyrazistej wartości lub atrybutu.

Wyszukiwanie organiczne – wyszukiwanie, którego pierwsze rezultaty są określone przez Google na podstawie linków, treści i ogólnie wyższej wartości zasobów.

 

Z

Zarządzanie reputacją – zapewnianie wizerunkowi marki trafności, wiarygodności i aktualności przez całe jej życie.

Zarządzanie wizerunkiem – świadome dostosowanie swojego publicznego wizerunku do określonej konwencji lub do potrzeb wybranej grupy odbiorczej.

 

*Źródło: D. Schawbel: ” Personal Branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki”

Zostaw komentarz