Usługi

Szkolenia dla firm

O SZKOLENIU

Celem głównym szkolenia jest podniesienie świadomości uczestników w zakresie pełnego wykorzystania marki osobistej na dwóch poziomach sprawności:

 • na poziomie skutecznej komunikacji osobistej marki
 • na poziomie skutecznego wywierania wpływu

 

Efektem szkolenia jest poznanie i zastosowanie modelu budowania osobistej marki oraz praktyczne wykorzystanie zdobytej  wiedzy w procesie budowania wartości osobistej marki. Uczestnicy szkolenia równorzędnie z pozyskiwaną wiedzą, pracują nad zrozumieniem istotności marki w budowaniu przewagi. W wyniku szkolenia usprawnią podejmowane działania brandingowe na bardziej adekwatne i efektywne wewnątrz organizacji oraz w relacji z klientem zewnętrznym. Zdobyta wiedza pozwoli unikać nieuświadomionych błędów w budowaniu reputacji marki na zewnątrz organizacji. Ważnym efektem treningu jest też doskonalenie kompetencji w zakresie działań osobistego PR marki.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU :

Uczestnicy zidentyfikują słabe ogniwa w swojej obecnej strategii budowania osobistej marki i otrzymają wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób wdrożyć usprawnienia.

 • W trakcie szkolenia wskazane zostają rzeczywiste szanse rozwoju osobistej marki i sposoby ich wykorzystania w pomnażaniu wartości oferowanych przez organizację.
 • Wiedza z zakresu brandingu pozwoli stworzyć kluczowe elementy do budowania wartości osobistej marki wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
Co i komu sprzedaje MARKA?

Zagadnienia związane z budowaniem tożsamości marki. Kiedy marka osobista staje się atrakcyjna wewnątrz i na zewnątrz organizacji? Co zrobić, aby uwolnić się od silnej presji bycia poprawnym w komunikacji z odbiorcą marki?

 • Czym jest koszyk wartości osobistej marki i jak przekłada się na pozycję marki?
 • Jak wykreować przestrzeń – „błękitny ocean” dla osobistej marki?

Jak zwiększyć rozpoznawalność marki?

Potencjał social mediów w obszarze odziaływania i wywierania wpływu.
Co oznacza dla marki osobistej rewolucja internetowa i zmiana sposobu komunikacji?

 • Co obniża reputację marki osobistej?
 • Jakich elementów potrzebujesz do budowania wizerunku marki premium w celu zwiększenia jej potencjału sprzedażowego?

Jak rozwijać więzi z odbiorcami marki wewnątrz i na zewnątrz organizacji wykorzystując potęgę marki?

W jaki sposób marka pomaga klientom wewnętrznym i zewnętrznym dokonać wyboru Twojej oferty.

 • Jakie są etapy budowania wartości marki osobistej w strategii długoterminowej rok, trzy, pięć, dziesięć lat?
 • Jak stworzyć spójną narrację marki z wykorzystaniem storytellingu biznesowego?
 • Jak monetyzować osobistą markę?

METODYKA SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone w formie pracy warsztatowej z elementami wykładu, dyskusji, pracy własnej, pracy w grupach. Uczestnicy stworzą na bazie własnej pracy strategię w celu kontynuowania procesu budowania marki.

INFORMACJE DODATKOWE

Wkład pracy własnej uczestnika szkolenia oraz poziom jego osobistej dojrzałości warunkuje efekt końcowy szkolenia oraz decyduje o strategii budowania marki. Z tego powodu efekty szkolenia mogą być znacząco różne u każdego uczestnika szkolenia.

Agencja Brandingowa realizuje część wdrożeniową, sesje zdjęciowe, strony wizerunkowe, treści social video wyłącznie dla osób, które ukończyły pracowały minimum 16 godzin nad tożsamością i narracją marki osobistej.

Czas realizacji sesji: 7 godzin

Koszt sesji indywidualnie określany.