Organizacja Szkoleń Non - Profit

Akademia Mentora

Naszą misją jest dostrzeganie dobra w drugim człowieku i rozpalanie tego dobra, żeby było jak największe.

Akademia Mentora przygotowuje alumnów Fundacji Lesława A. Pagi oraz przedsiębiorców do roli MENTORÓW BIZNESU we własnych lub zewnętrznych organizacjach. EWA CZERTAK – ekspert i praktyk personal brandingu, mentor biznesu, członek Rady Fundacji im. Lesława A. Pagi – prowadzi autorski program warsztatowo szkoleniowy, jako odpowiedź na potrzebę kontynuacji procesu rozwojowego.

Co to jest mentoring?

Mentoring to indywidualna lub grupowa relacja, gdzie mentor udziela mentee wsparcia w przekształceniu jego wiedzy, pracy lub sposobu myślenia. Udział w Akademii Mentora to szansa, by rozwijać się wśród doświadczonych właścicieli firm i osiągać spełnienie, poprzez dorastanie do pełni swego potencjału.

Mentoring rozwojowy, współcześnie uznany za nowoczesną technikę zarządzania, jest znanym od zarania dziejów ludzkości, naturalnym sposobem uczenia się i rozwoju człowieka. Mentoring to relacja miedzy dwiema osobami, z których jedna – mentor – o specyficznej wiedzy i doświadczeniu w swojej dziedzinie, pomaga drugiej – mentee w rozwoju i nauce.

Nie jest to nowa odmiana coachingu, ani nowa technika zarządzania, ponieważ ludzie od zawsze żyli w grupach społecznych i nauczyli się dzielić wiedzą i doświadczeniem. Umiejętności budowania więzi, relacji, bliskości, dzielenie się doświadczeniami gruntowało przekazywane sobie normy, wartości, umiejętności i zachowania. Od wieków osobisty przykład, historia sukcesu i szczera rozmowa okazują się najlepszą drogą do serca i umysłu drugiej osoby.

„Każdy człowiek jest zobowiązany przyczynić się, ile w jego mocy, do dobra drugich, i zaiste nic nie jest wart ten, kto nikomu do niczego się nie przydaje”. Kartezjusz

Czego się dowiesz?
 • Jak budować relację mentoringową, która najpełniej odzwierciedla autorytet mentora, osoby godnej zaufania, wiarygodnej, profesjonalnej i charyzmatycznej;
 • Jak rozwijać umiejętności i zachowania potrzebne podczas rozmowy mentoringowej;
 • Jak prowadzić rozmowę mentoringową zgodnie z procesem mentoringowu rozwojowego.
Dla ALUMNÓW
 • Dla osób, które otrzymały rekomendacje Fundacji L. Pagi, wzięły udział w rozmowie kwalifikacyjnej i chcą wprowadzić mentoring do własnych organizacji oraz wspierać się wzajemnie non profit w społeczności alumnów;
 • Dla alumnów, którzy chcą być gotowi do roli mentora i potrzebują doskonalić kompetencje osobiste oraz poznać proces mentoringu rozwojowego.
Dla przedsiębiorców
 • Dla właścicieli firm, którzy otrzymali certyfikat ukończenia kursu budowania osobistej marki Bądź widzialną Marką w Akademii Marki z Klasą i chcą wprowadzić mentoring do własnych organizacji oraz wspierać się wzajemnie non profit w społeczności przedsiębiorców;
 • Dla doświadczonych w biznesie doradców, konsultantów, coachów, którzy chcą stać się mentorami dla organizacji zewnętrznych;
 • Dla przedsiębiorców, którzy chcą być gotowi do roli mentora wobec swoich pracowników i potrzebują doskonalić kompetencje osobiste oraz poznać proces mentoringu rozwojowego.
Dla przedsiębiorców
 • Dla właścicieli firm, którzy otrzymali certyfikat ukończenia kursu budowania osobistej marki Bądź widzialną Marką w Akademii Marki z Klasą i chcą wprowadzić mentoring do własnych organizacji oraz wspierać się wzajemnie non profit w społeczności przedsiębiorców;
 • Dla doświadczonych w biznesie doradców, konsultantów, coachów, którzy chcą stać się mentorami dla organizacji zewnętrznych;
 • Dla przedsiębiorców, którzy chcą być gotowi do roli mentora wobec swoich pracowników i potrzebują doskonalić kompetencje osobiste oraz poznać proces mentoringu rozwojowego.
Dla ALUMNÓW
 • Dla osób, które otrzymały rekomendacje Fundacji L. Pagi, wzięły udział w rozmowie kwalifikacyjnej i chcą wprowadzić mentoring do własnych organizacji oraz wspierać się wzajemnie non profit w społeczności alumnów;
 • Dla alumnów, którzy chcą być gotowi do roli mentora i potrzebują doskonalić kompetencje osobiste oraz poznać proces mentoringu rozwojowego.