Ewa Legierska Tur

Ewa Legierska Tur – metodyk Montessori, wicedyrektor szkoły.


Ukończyła Wydział Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada międzynarodowy dyplom Montessori MACTE nadany przez Canadian Montessori Teachers Education Institute. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Marii Montessori na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz kurs Montessori organizowany przez Fundację Aktion Soonenschein Thuringen e. V. w Niemczech. Uczestniczyła w niezliczonych warsztatach i kursach, m.in. Montessori Master Teacher, Warsztaty Szkolnej Edukacji Montessori organizowany przez Polski Instytut Montessori, oraz kurs Katechezy Dobrego Pasterza.

Spotkałam Ewę i jej kurs w ważnym momencie życia. W czasie naszej pracy nad marką zebrałyśmy te 19 lat doświadczeń, wiedzy, umiejętności w esencjonalny przekaz. To jak nasionko, które zakiełkowało do nowego etapu w moim życiu.
Chcę dzielić się pedagogiką Marii Montessori, bo to uwalnia nasze człowieczeństwo.
Im więcej człowiek ma wolności tym więcej wydobywa z siebie dobra.
Spotkania i warsztaty z Ewą były dla mnie największym wsparciem w rozwoju swojej kobiecości i w rozwinięciu skrzydeł. Te skrzydła potrzebne są do szybowania w przestworzach mojej osobistej wolności.
Jak bym określiła to co robi Ewa? Wspierając życie, daje to co jest najlepszego na tym świecie….”