Polski znak towarowy, zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. Powstał w 2012 roku, a po raz pierwszy został przyznany w roku 2013. Głównym celem postawionym przez twórców idei Marki z Klasą jest praca na rzecz stworzenia i popularyzacji etosu polskiego przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca, utalentowana osoba, lider życia społeczno - gospodarczego świadomie wykorzystuje swoją rolę do odpowiedzialnego kształtowania środowiska w którym mieszka i pracuje. Przedsiębiorcę wyróżnia postawa przedsiębiorczości, postrzegana jako cecha osobowości, skłonność, zdolność do przejawiania ducha inicjatywy i zaradności.
 
Przedsiębiorca buduje autentyczną markę osobistą i zobowiązuje się własnym nazwiskiem do podejmowania odważnych i wszechstronnych działań, związanych z dostarczaniem dla swoich odbiorców produktów i usług najwyższej jakości.

"Bądź zmianą jaką chcesz widzieć w świecie". (Ghandi)

 

W całym pędzie życia, zapominamy, że wartościowy biznes tworzy wartościowy człowiek. Marka z Klasą to wyraz konkretnej filozofii życia w zgodzie ze sobą. Ta autentyczność odwzorowuje się w szczególnym sposobie prowadzenia biznesu. Jest to osobiste zobowiązanie do kreowania najwyższej wartości dla innych ludzi i świata.


Prawdziwą sztuką jest bycie przedsiębiorcą. W biznesie ma odwagę realizować  wartości wyższego rzędu takie jak prawda, piękno, prawdomówność, dobro, sprawiedliwość.

MARKA Z KLASĄ jako znak towarowy, przyznawany jest przez kapitułę Akademii Marki z Klasą właścicielkom firm, które spełniają warunki określone w regulaminie i ukończyły półroczny Program budowania marki osobistej "Bądź widzialną Marką" w Akademii Marki z Klasą.

Wyróżniona osoba otrzymuje roczną licencję i dla oznaczania swoich usług posługuje się w sposób słowno-graficzny znakiem towarowym MARKA Z KLASĄ.

Licencjobiorca ma prawo do używania znaku:

* na plakatach, wizytówkach, drukach firmowych i innych materiałach promocyjnych,

* we wszelkich publikacjach (opinie, broszury, biuletyny, ulotki),

* na stronach internetowych i innych nośnikach informacji będących własnością Licencjobiorcy 

* roll upach i banerach w trakcie imprez promocyjnych organizowanych przez Licencjobiorcę lub spotkaniach, w których Licencjobiorca bierze udział (np. targi, wystawy, pokazy, konferencje, seminaria, szkolenia)

* w kontaktach biznesowych, poprzez informowanie odbiorców o prawie do używania Znaku,

* w każdy inny sposób mający na celu promocję produktów i/lub usług Licencjobiorcy.


Możesz już dzisiaj dołączyć do nas, rozmawiać z nami. Napisz do nas. Buduj własną Markę z Klasą.