Ambasadorki Klasy

Przyjęcie tytułu to osobiste zobowiązanie do kroczenia drogą najwyższej jakości, najwyższej jakości w swoim człowieczeństwie, w perspektywie duchowej, moralnej, estetycznej, w perspektywie myślenia i zachowań. Ambasadorka klasy to zatem ktoś, kto czyni więcej niż jej nakazują normy moralne i społeczne. Jest to kobieta, zmierzająca ku wielkości nie tylko w rzeczach z natury wielkich, ale również w rzeczach małych, codziennych, prozaicznych, starająca się w sposób WIELKI, i w tym znaczeniu ambasadorka klasy jest kobietą PONADPRZECIĘTNĄ.

Człowiek zmierzający do doskonałości zmierza do tego, żeby być człowiekiem szlachetnym. Arystoteles określi ze człowiek szlachetny to ten, który uznaje dobro za coś najbardziej wartościowego i pięknego, i czyni dobro dla niego samego. Człowiek szlachetny to człowiek wspaniałomyślny, wielkoduszny, prawy, skromny, opanowany łagodny, wyrozumiały, życzliwy oraz przyjazny.

Laureatki